VUOKRAEHDOT

 

Vuokranantaja

 

Tmi Toni Luukko (2382136-2), Toni Luukko 044-5117380

Savikorventie 77 34270 Velaatta

 

1. Määritelmät

 

"Vuokranantaja”: Osapuoli, joka omistaa tai jolla on hallintaoikeus tuotteeseen tai tuotteisiin joita tämä sopimus koskee.

“Vuokraaja”: Osapuoli, joka vuokraa tuotteen Omistajalta.

Tuote(et)”: Tuote tai tuotteet, joita tämä sopimus koskee.

 

2. Käyttötarkoitus

 

Vuokraaja ei saa vuokrata tuotetta eteenpäin ilman Vuokranantajan kirjallista lupaa.

Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta vuokranantajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.

 

3. Vuokrahinta

 

Vuokrahinta sisältää kaikki kulut, mukaan lukien mahdolliset verot.

Vuokrahinta tulee maksaa viimeistään vuokra-ajan alussa tai tuotetta noudettaessa.

Mikäli tuote palautetaan myöhässä, lisätään hintaan päivävuokraa vastaava hinta.

 

 

4. Tavaran hoito, vahingoittuminen ja katoaminen

 

1. Vuokraajan tulee pitää hyvää huolta vuokraamastaan tavarasta.

 

2. Vuokraaja on vastuussa tuotteen vahingoittumisesta. Vuokraajan vastuu vahingoittumisesta ja tuotteen korjauksesta rajoittuu vuokranantajan  omavastuusumman suuruuteen.

 

3. Mikäli Vuokraaja ei palauta tuotetta, hänen tulee maksaa tuotteen arvo korotettuna 10%:lla vuokranantajalle.

Myöhästymismaksu ja viivästyskorko lähtevät juoksemaan 7 päivää sen jälkeen kun Vuokranantaja on kirjallisesti ilmoittanut vaateistaan Vuokraajalle.

 

4. Mikäli vuokraaja palauttaa tuotteen huonossa ja/tai hoitamattomassa kunnossa (sikäli kun sitä ei voida katsoa kuuluvaksi normaalista käytöstä aiheutuvaan kulumiseen), Vuokraaja on velvollinen korvaamaan tuotteen kunnostuksen vaatimat toimenpiteet (esim. korjaus, huolto, pesu tms).

 

5. Vastuut

 

Vuokraaja vakuuttaa, että hän on saanut kaiken tarvittavan tiedon mitä tarvitaan vuokrattavan tuotteen normaaliin käyttöön.

Vuokraaja vakuuttaa, että hänellä on mahdolliset tarvittavat luvat tavaran käyttöön.

Vuokranantaja vakuuttaa että hän omistaa kyseessä olevan tuotteen ja siten hänellä on laillinen oikeus antaa tuote vuokralle.

Vuokraaja vakuuttaa, että hän ottaa vastuun tuotteesta ja sen mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta itselleen tai muille.

Vuokraaja vakuuttaa, että hän vastaa tuotteesta koko tuotteen vuokran ajan.

Vuokranantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

 

6. Erimielisyyksien ratkaiseminen

 

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet, joista Osapuolet eivät pääse neuvotteluratkaisuun, ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.